Black Friday 2023-Beta Email

Beta Email Hosting

Email Hosting คือ?

Email Hosting คือ บริการรับและส่งเมลล์สำหรับธุรกิจ ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ brand ของท่าน โดยการเชื่อมต่อ email address เข้ากับโดเมนของท่าน แทนที่จะใช้บริการเมลล์ฟรีซึ่งมีความน่าเชื่อถือต่ำกว่า และรองรับการส่งเมลล์ผ่านระบบได้น้อยกว่า รวมถึงมีโอกาสสูงมากที่เมลล์ของท่านจะหล่นไปอยู่ในกล่องจดหมายขยะ

Beta Email Hosting คือ?

คือ บริการ Email Hosting ที่ทดลองเปิดให้ใช้บริการ ก่อนการเปิดให้บริการจริงตามปกติในโอกาสต่อไป ซึ่งอาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่จะถูกแก้ไขเมื่อพ้นระยะ Beta แล้ว

ในช่วง Beta นี้ ผู้ใช้จะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง

การรับส่ง email สามารถใช้งานได้ตามปกติและยอดเยี่ยม
แต่สิ่งที่ผู้ใช้อาจได้รับผลกระทบในช่วง Beta คือ ระบบยังไม่สามารถติดตั้งให้ท่านได้โดยอัตโนมัติ ในการใช้งานครั้งแรก ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดตั้งระบบครั้งแรกประมาณ 48 ชั่วโมง
หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ อีกแล้ว

เมื่อพ้นระยะ Beta แล้วจะมีการปรับราคาใหม่หรือไม่

ไม่ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านให้โอกาสเรา แม้จะมีการเปิดให้บริการตามปกติแล้ว เราก็จะยังคิดค่าบริการเท่าเดิมต่อไป

มีข้อจำกัดหรือข้อควรทราบอะไรไหม

เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน เราจึงกำหนดให้แต่ละ email account สามารถส่งเมลล์ออกไปยังผู้รับอื่น ๆ ได้สูงสุด 300 ฉบับ ต่อชั่วโมง และต่อ email account

และเพื่อให้บริการของเรายังคงปลอดภัยและมีอัตราการส่งถึงผู้รับสำเร็จโดยไม่ถูกจัดให้อยู่ในกล่องจดหมายขยะ ดีงนั้น ท่านไม่สามารถใช้บริการของเราเพื่อส่งเมลล์ที่มีเนื้อหาต่อไปนี้

ไม่อนุญาตให้ส่งเมลล์ในลักษณะ

– เว็บที่แชร์ เผยแพร่ หรือซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล แอคเคาท์บริการที่ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้แชร์
– เว็บ 18+ และเว็บการพนันทุกชนิด
– ส่ง Email ไปยัง qq.com. มากกว่า 100 เมลล์/ครั้ง/วัน
– สร้าง Email หรือ Email aliases จำนวนมาก เพื่อสมัครใช้บริการในเว็บอื่นเพื่อละเมิด หรือ รับผลประโยชน์ที่เป็นการผิดกฏของบริการนั้น ๆ
– ส่งต่อ หรือ Forward Email เป็นจำนวนมากจาก Email Acount เดิมในครั้งเดียว (จำนวนสูงสุดขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ทรัพยากรของ Server)
– ส่ง SMS ผ่าน email.
– email การตลาดที่เป็นการรบกวนผู้รับ เช่น ส่ง email จำนวนมากไปยังผู้รับเดิมในระยะเวลาอันสั้น.
– email การตลาดที่เป็น Spam Fishing Malware Backdoor หลอกลวง

***หากตรวจพบหรือได้รับรายงานการละเมิดข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบริการทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

มีความปลอดภัยต่อธุรกิจหรือไม่

เราไม่มีการเก็บบันทึกการใช้งาน และไม่มีการสแกนหรือเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ของท่าน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจดหมายธุรกิจของท่านจะยังคงปลอดภัย

เราจะเข้าไปตรวจสอบเฉพาะข้อมูลเบื้องต้น(เฉพาะที่เป็นข้อมูลสาธารณะ) ก็ต่อเมื่อมีการร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดเข้ามาเท่านั้น และจะรายงานให้ท่านทราบก่อนดำเนินการสอบสวนดังกล่าว

จะสามารถใช้งานได้เมื่อไหร่

สามารถส่งมอบบริการ VPS ได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการชำระเงิน

Email Hosting
  • SMTP IMAP POP3
  • Email Storage Size พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด (รวมทุก account)
  • Custom Domains จำนวนโดเมนที่ท่านสามารถเชื่อมบริการได้
  • Account จำนวน Email Accounts ทั้งหมด (รวมทุกโดเมน)
  • Max Outbound per hour (per account) จำนวนที่สามารถส่งเมลล์ได้สูงสุดต่อชั่วโมงต่อ account
  • SpamAssassin ระบบกรอง Spam Mail อัจฉริยะ
หมายเหตุ

เป็นการชำระค่าบริการ รายปี(ต่ออายุอัตโนมัติ) ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

หากต้องการสมัครแบบครั้งเดียว(ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ) หรือชำระเงินผ่าน QR PromptPay
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทาง Telegram t.me/talk724soft

Scroll to top